61 72 11 22 | kathrine@pasgodtpaadig.dk
61 72 11 22 | kathrine@pasgodtpaadig.dk

Om Pas godt på dig

Konceptet 'Pas godt på dig' giver arbejdspladsen konkrete værktøjer til sundhed, trivsel og arbejdsglæde. 'Pas godt på dig' tager udgangspunkt i moderne smertevidenskab og bevidst kommunikation og bruger den forskningsbaserede MediYoga som metode. Konceptet er udviklet af Kathrine Krake, MediYoga-terapeut og journalist.

Hvem kan have gavn af Pas godt på dig?
Pas godt på dig er udviklet til arbejdspladser, der har med menneskeskæbner at gøre. Primært i undervisningssektoren, socialsektoren og sundhedssektoren. Altså lærere, pædagoger, omsorgs- og støttepersoner, (social)rådgivere, SSP, PPR, (sags)behandlere, psykologer, psykoterapeuter, sundhedsfaglige mv.

Men også medie- og kommunikationsbranchen kan have stor gavn af ‘Pas godt på dig’ samt ledere, HR, TR og AMR for blot at nævne nogle.  

Hvorfor er det nødvendigt at passe på sig selv?
Når man tager sig af andre menneskers ve og vel, er ens nervesystem under stort pres det meste af tiden. Over længere tid har det store konsekvenser for helbredet, og der er en overvægt af stressramte og sygemeldte hos netop de arbejdsgrupper (hvilket har store økonomiske og menneskelige konsekvenser). Nogle bider smerter og mistrivsel i sig og fortsætter med at gå på arbejde, for ellers går det ud over dem, man hjælper eller kollegerne… eller man risikerer at miste sit job.

Nervesystemet bliver belastet, bla. fordi

 • ens eget fokus hele tiden er rettet mod den/dem man hjælper
 • arbejdet foregår mest i hovedet
 • tidspresset er stort, og der er mange opgaver
 • svære situationer og oplevelser påvirker stress-responsen og fylder
 • man konstant kommunikerer og interagerer med andre og ikke har ro

Er ledelsen og kommunikationen på arbejdspladsen derudover skæv, har det endnu større indflydelse på trivsel og sundhed. I sidste ende røber bundlinjen, at den er helt gal.

Er det ikke ledelsens og politikernes ansvar?
Selvfølgelig skal ledelsen lede arbejdspladsen ordentligt og sørge for, at de ansatte ikke bliver syge men trives. Og politikerne skal sikre gode arbejdsvilkår for især den offentlige sektor. Men netop arbejdsvilkårene for denne gruppe mennesker er så krævende og samfundsbestemt, at det er umuligt for ledelsen at gøre det hele. Og en leder kan ikke reparere et slidt nervesystem hos en ansat blot ved at lede.

Ledelsen kan skabe rammerne for trivsel, sundhed og heling, men kun den enkelte medarbejder kan tage ansvar for helt konkret at passe på sin krop og sit sind. MediYoga gør det nemt med simple, håndgribelige øvelser og teknikker, som alle kan lave – endda på stol.

Hvorfor bruge MediYoga som sundhedsfremmende indsats?
MediYoga er udviklet på baggrund af evidensbaseret forskning i samarbejde med det svenske sundhedsvæsen, herunder Karolinska Instituttet i Stockholm.

MediYoga sikrer fundamentet for at arbejde med mennesker ved at forbedre

 • fysisk og mental sundhed
 • trivsel, tryghed og arbejdsglæde
 • relationer og kommunikation

Den enkelte medarbejder kan lære at lave MediYoga på egen hånd, hvilket gør indsatsen endnu mere økonomisk, uafhængig og effektiv, og man kan måle effekten af MediYoga både fysisk, mentalt og emotionelt.

Studier og erfaringer fra Sverige og Norge viser blandt andet, at MediYoga reducerer stress-symptomer effektivt, forbedrer humør, søvnkvalitet, fordøjelse, blodtryk, har bedre cost-benefit ift. kroniske rygsmerter end behandling hos rygspecialist, og at personer med hjerteflimren har stor gavn af denne terapeutiske yogaform. Lige nu er Svendborg Kommune i gang med et forsøg med MediYoga til hjertepatienter. Og i USA starter et stort projekt i 10 forskellige byer med MediYoga mod depression og angst.

Det er et faktum, at krop og sind uvægerligt hænger sammen. I en indsats for at fremme sundhed og trivsel – og dermed forebygge stress, smerter, mistrivsel mm. – er det derfor oplagt at bruge præcise, velafprøvede teknikker, der arbejder målrettet på både krop og sind.

På den måde kan man både opveje de påvirkninger, der er sket, og lære at interagere ordentligt og bevidst med andre og omverden.

Egne resultater med MediYoga
Siden 2015 har jeg i samarbejde med Fysioform Bornholm og Jobcentret i Bornholms Regionskommune skabt gode resultater med (stress)sygemeldte borgere og patienter med rygproblemer og kroniske lidelser. Et fælles kendetegn for dem er netop, at de har arbejdet med mennesker. Jeg har hjulpet flere hundrede personer til bedre trivsel på job og privat med færre smerter og mindre stress.

Jeg ved også, fra mit tidligere arbejdsliv som journalist og kommunikatør i forskellige virksomheder og brancher, at rigtig mange især menneskelige konsekvenser af arbejdet kunne have været mindre eller helt undgået – hos både mig selv og mine kolleger – hvis der havde været en indsats på arbejdspladsen, som den jeg tilbyder i dag. Men dengang kendte jeg ikke til MediYoga.

Så hvorfor først sætte ind, når skaden er sket, og sygemeldingen koster tusindvis af kroner? Hvorfor ikke forebygge?

Hvad kommer der ud af det?
Når en ansat fungerer mentalt, fysisk og emotionelt har det positiv virkning på effektiviteten, kommunikationen, arbejdsevnen og ikke mindst arbejdsglæden, hvilket igen smitter positivt af i medarbejdergruppen og ud i virksomheden.

Ved at motivere til et fælleskab ved siden arbejdsfælleskabet kan det styrke medarbejderne kollektivt.

Ved at fremme sundheden blandt de ansatte, vil man kunne forebygge og nedbringe sygefraværet og dermed forbedre bundlinjen.

Fast struktur giver tryghed og genkendelighed. Tiderne kan reduceres, så de passer til arbejdspladsen. Fx til 20-30 min i alt.

Sådan foregår en længere MediYoga-session

2 min
Indtoning
Vi 'logger ind' i yogaen
5 min
Åndedrætsøvelse
Fx lange, dybe vejrtrækninger
30-60 min
MediYoga-øvelser
Kan laves på både måtte og stol
7-11 min
Afspænding
Længere hvil på ryggen
11 min
Meditation
Kan laves på måtte eller stol
2 min
Udtoning
Vi 'logger ud' af yogaen og vender tilbage til hverdagen
Internationalt certificeret MediYoga-terapeut, Kathrine Krake

Kvalitetssikring og kompetencer

 • MediYoga er baseret på forskning, udviklet i samarbejde med det svenske sundhedsvæsen, herunder Karolinska Instituttet, og arbejder på både det fysiske, mentale og emotionelle plan (uden navlepilleri).
 • Jeg er Certificeret MediYoga-terapeut, som består af mindst 950 timers uddannelse ved MediYoga International, der i en årrække har siddet i Advisory Board i International Association of Yoga Therapy.
 • Jeg har sundhedsfaglige kompetencer iflg. logivingen for Registreret Alternativ Behandler (RAB-ordning), som jeg hele tiden udvider og opdaterer.
 • Min anden faglige baggrund som journalist gør, at jeg formidler konkret og jordnært, ser og forstår sammenhænge og researcher grundigt – og jeg kan hjælpe med formidling af jeres resultater med MediYoga.